Przyrząd zgrzewalniczy. Nowoczesne oprzyrządowanie zgrzewalnicze jest projektowane tak, aby zwiększyć procesy produkcji, przyspieszyć je i przynieść maksimum zysków. Oprzyrządowania stanowiące elementy stanowisk spawalniczych i zgrzewalniczych (mogą one być manualne, bądź zautomatyzowane) obecnie często konstruowane są od podstaw. Projekty tworzone są według wytycznych klientów i dostosowane do obowiązujących wymogów i przepisów. Oprzyrządowania mogą być wyposażone w ręczne i automatyczne formy bazowania oraz podtrzymywania detali zgrzewanych. Oprzyrządowania posiadają również częściowe lub pełne kontrole obecności najmniejszych detali, a także pozycji, jakie stosowane są w zaciskach, dociskach, napinaczach siłowników pneumatycznych.

Elementy oprzyrządowania usprawniające automatyczną pracę oprzyrządowania

Aby usprawnić automatyczną pracę oprzyrządowania zgrzewalniczego często wykorzystuje się dociskacze i napędy pneumatyczne firm takich jak: SMC, Festo, Destaco, Tunkers. Standardowe części maszynowe oprzyrządowania mogą stanowić materiały produkowane przez firmy: Misumi, Kipp, Elesa + Ganter. W zakresie sprzętu kontrolującego detale korzysta się z czujników optycznych i indukcyjnych (Baluff, Banner, Cognex). Elementy bazująco – dociskające projektowane są pod wymogi Poka – yoke. Przyrządy posiadają również czujniki, które chronią przed zgrzaniem detali (gdy są źle ustawione w bazach). Przyrządy niwelują możliwość popełnienia błędów przez operatorów.

Nowoczesne aplikacje zgrzewalnicze

Na rynku systemów zgrzewalniczych można znaleźć usługi integracji urządzeń zgrzewalniczych. Urządzenia synchronizowane są ze sobą z wykorzystaniem oprzyrządowania dopasowanego do danego produktu. Firmy oferujące takie usługi wykonują zlecenia na indywidualne życzenia klientów, oferują testy zgrzewania, dopierają właściwe rodzaje zgrzewania i odpowiednie moce transformatora.

Transformatory do aplikacji zgrzewalniczych

W celu osiągnięcia najlepszej jakości zgrzewania, przy zastosowaniu aplikacji urządzeń zgrzewalniczych, trzeba wybrać właściwy transformator. Transformatory zgrzewalnicze dostosowane są do każdego rodzaju zgrzewania oporowego, czyli: zgrzewania garbowego, liniowego, wyrobów z drutu, doczołowego, kondensatorowego. Transformatory wykorzystywane są do systemów stacjonarnych, zrobotyzowanych. Posiadają duży zakres mocy, można je dopasować do pierwotnej strony każdej sieci zasilającej. Występują systemy, które są bezpośrednio podłączone do zasilającej sieci i systemy jakie posiadają między transformatorem zgrzewalniczym i siecią inwertor średnioczęstotliwościowy Systemy te służą do wytwarzania prądu zgrzewalniczego stałego. Może to zapobiec stratom indukcyjnym, jakie powstają w obwodach zgrzewania. Gdy transformator zasilany jest przez inwertor można doszukać się kilku pozytywnych skutków takiego procesu. Przede wszystkim jest to występowanie małego poboru mocy biernej (połączenie z trójfazową siecią) oraz możliwość wykorzystania transformatorów posiadających inną częstotliwość pracy.